Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo

TT

Tên Hợp đồng

Chủ nhiệmChủ đầu tưSố Hợp đồngThời gian thực hiện
1Nghiên cứu tổng hợp hệ ức chế ăn mòn imidazonline từ dầu dừa Việt Nam nhằm bảo vệ đường ống, thiết bị khai thác dầu khíPhạm Vũ DũngPVNHĐ số
3776/HĐ-DKVN
Ngày
06-5-2010
QĐ số: 1029/QĐ-VDKVN, ngày 13/5/2010
12 tháng 
2Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo xúc tác dị thể ứng dụng trong quá trình tổng hợp biodieselLê Thị Phương NhungPVNHĐ số 7238/HĐ-DKVN ngày 12/8/2011, QĐ giao số 2216/QĐ-VDKVN ngày 17/8/201112 tháng
3Nghiên cứu khả năng ứng dụng chất ức chế bay hơi nhằm chống ăn mòn cho các thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khíPhan Công ThànhPVNHĐ số 9050/HĐ-DKVN ngày 05/10/2011, QĐ giao số 2784/QĐ-VDKVN ngày 12/10/201112 tháng
4Hoàn thiện công nghệ sản xuất anốt hy sinh nhôm dùng chống ăn mòn cho các thiết bị, công trình trong công nghiệp Dầu khí và các ngành công nghiệp khác.Phan Công ThànhVPIQĐ số: 2779/QĐ-VDKVN, ngày 10/12/201012 tháng 
5Cung cấp dịch vụ nghiên cứu lựa chọn hóa phẩm ăn mòn và lưu lượng tối ưu cho đường ống dẫn khí PM3-CM


Đặng Thế TụngCông ty khí CÀ Mau 145/2010/KCM/KT-CTAT Từ 17/12/2010 đến 16/09/2011
6Phát triển phương pháp phòng chống ảnh hưởng đến thiết bị của H2S có trong sản phẩm dầu thô từ mỏ Cá Ngừ Vàng
Nguyễn Thị Lê HiềnVSP004/11/VSP05-VPI/KT10/02/2011 đến 09/02/2012
7Thẩm tra thiết kế và giám sát thi công lắp đặt hệ thống bảo vệ chống ăn mòn Nhà máy Đạm Cà Mau


Phạm Vũ DũngBan QLDA cụm Khí điện đạm Cà Mau 03/2011-F/CPMB-CTAT17/2/2011 đến 06/2011
8Nghiên cứu đánh giá, lựa chọn hóa phẩm ức chế ăn mòn và xác định lưu lượng tối ưu cho các đường ống PV Gas SE
 

Phan Công ThànhCty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ23/2011/KĐN-CTAT/TM 07/3/2011 đến 06/01/2012
9Design, supply and íntallation of internal corrosion monitoring system for pipelines at urea unit of Ca Mau Fertilizer Plant.
Phan Công ThànhWuhuan Engineering Co.LTD. (WEC)- HĐ số 17/HĐ-CTAT-WEC ký ngày 05/01/2012.
- QĐ số 43/QĐ-UDCGCN ký ngày 16/01/2012.
05/1/2012 đến 05/05/2012
10Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu ăn mòn coupon cho PetronasPhan Công ThànhPetronasHĐ số 4600025111 ngày 18/08/2011Từ 18/8/2011
11Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu ăn mòn coupon cho Trường SơnPhan Công ThànhTrường Sơn JOCHĐ số 411012 ngày 10/06/2010.Từ 10/06/2010
12Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ăn mòn thiết bị công trình Nhà máy điện Cà Mau


Nguyễn Xuân Trường -
Phạm Vũ Dũng
Cty Điện lực Dầu khí Cà Mau14/2011/HĐ/ĐLDKCM-CGCN  (VAT 10%)Từ 11/03/2011 đến 11/09/2011
13Kiểm tra ăn mòn bên trong các trang thiết bị công nghệ và đường ống dẫn của hệ thống thu gom vận chuyển dầu, nước và khí trên các công trình biển dầu khí biển của Vietsopetro

Đặng Thế Tụng.VSPHĐ số 0351/12/T-N6/NIPI 1-TTUDCN.VPI (ĐH: DV-120/11-VSP05) ngày 06/07/2012.  (VAT 5%)
Từ 06/07/2012 đến 06/07/2013
14Provision of Hydrocarbon Loss Determination for TeGiacTrang's FPSO.

Hoàng Linh LanHoàng Long JOC.HL-PRD-12-S214 ngày 15/08/2012 (VAT 10%).15/08/2012 đến 15/11/2012
15Xác định tốc độ ăn mòn thực của hệ thống công nghệ
Nhà máy Đạm Cà Mau

Phạm Vũ DũngCông ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau210/2012/PVCFC-CTAT ngày 15/11/2012 (VAT 10%)Từ 15/11/2012 đến 05/01/2013
16Third party for field trial test of PAO 32007.

Hoàng Linh LanHoàn Vũ JOCHĐ số HV-PRD-12-S102 ngày 03/04/2012. (VAT 10%)Từ 05/04/2012 đến 05/07/2012
17Maintenace and troubleshooting cathodic protection system at Camau Fertilizzer Plant

Phan Công ThànhWuhuan Engineering Co.LTD. (WEC)số 18/HĐ-CTAT-WEC ngày 16/07/2012.  (VAT 10%)Từ 16/07/2012 đến 16/9/2012
18Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quản lý, kiểm soát ăn mòn cho các công trình chế biến dầu khí. Nguyễn Xuân Trường.PVNHĐ số 5637/HĐ-DKVN ngày 18/07/2012, QĐ giao số 1964/QĐ-VDKVN ngày 25/07/2012từ 18/7/2012 đến 18/7/2013
19Thuê dịch vụ khảo sát hệ thống chống ăn mòn trong nhà máy theo đơn hàng số 351/ĐH-BDSC.

Phan Công ThànhCông ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình SơnHĐ số 555-2012/HĐ/BSR-CTAT ngày 14/11/2012 (VAT 10%)Từ 14/11/2012 đến 14/3/2013
20Tư vấn nghiên cứu đánh giá khả năng ăn mòn, lựa chọn, tính toán lưu lượng chất ức chế chống ăn mòn và phương án xử lý nước thải nhiễm dầu - Thuộc dự án: Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102&106 - Giai đoạn 1.
Nguyễn Thị Lê Hiền.Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Tư vấn Quản lý Dự án Khí (DAK)HĐ số: 21-2012/DAK-CTAT ngày 20/08/2012. (VAT 10%)20/8/2012 đến 20/9/2012
21 Thuê cung cấp vật tư và lắp đặt 04 giếng và 06 dây anode để bảo vệ đường ống ngầm tại các phân xưởng 015, 040, 051 và 059 theo đơn hàng số 448/ĐH-BDSC ngày 01/04/2013

Phan Công ThànhCông ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình SơnHĐ số 469-2013/HĐ-BSR-CTAT ký ngày 10/07/2013 (VAT 10%)Từ 10/7/2013 đến 10/10/2013
22Nghiên cứu đánh giá tốc độ ăn mòn đường ống bằng mô hình thực nghiệm
Dự án Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, Lô 102 và 106- Giai đoạn 1

HĐ số 12/2013/DAK-CTAT/D2 ký ngày 30/07/2013
Nguyễn Thị Lê Hiền
Nguyễn Thị Lê HiềnChi nhánh TCT Khí VN-CTCP-CT Tư vấn quản lý dự án khí (DAK)HĐ số 12/2013/DAK-CTAT/D2 ký ngày 30/07/2013
Nguyễn Thị Lê Hiền
Từ 30/7/2014 đến 30/10/2013
23Thuê dịch vụ khảo sát hệ thống chống ăn mòn khu vực Cảng xuất sản phẩm (Jetty) theo Đơn hàng số 544/ĐH-BDSC và khảo sát tình trạng sơn chống ăn mòn cọc thép, kiểm tra chiều dày còn lại của cọc thép, kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng, lập quy trình bảo trì phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa Công trình Cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 351/TTr-KTKH
 
HĐ số 702-2013/HĐ-BSR-01-CTAT-DHV-ITST
Phan Công Thành (VAT 10%)
Phan Công ThànhCông ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình SơnHĐ số 702/2013/HĐ/BSR-01-CTAST-DHV-ITST ngày 29/10/2013Từ 26/9/2013 đến 26/12/2013
24RBI assessment of pipings and equipments for Ca Mau Fertilizer Plant

HĐ số 25/2013/HĐ/PVCFC-CTAT-INTERTEK ký ngày .../.../2013. (VAT 10%)
Phaạn Công ThànhCa Mau Fertilizer PlantHĐ số 25/2013/HĐ/PVCFC-CTAT-INTERTEK ký  10//2013.Từ tháng 10/2013  đến tháng 12/2014
25Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp chống ăn mòn cho một số nhà máy điện điển hình của PVNPhạm Vũ DũngPVNHĐ số 3934/HĐ-DKVN ngày 11/06/2014. QĐ giao số 1578/QĐ-VDKVN ngày 18/06/201412 tháng
26Nghiên cứu công nghệ điện hóa chống bám cặn và chống ăn mòn bên trong cho hệ thống đường ống dẫn nước làm mát trong các công trình chế biến dầu khí của PVNNguyễn Thị Lê HiềnPVNHĐ số 3762/HĐ-DKVN ngày 04/06/2014. QĐ giao số 1552/QĐ-VDKVN ngày 12/06/201415 tháng
27Chế tạo sản phẩm anot hy sinh nhôm và tiến hành kiểm định chất lượng quốc tếPhan Công ThànhPVNHĐ số 3763/HĐ-DKVN ngày 04/06/2014. QĐ giao số 1553/QĐ-VDKVN ngày 12/06/201412 tháng
28Nghiên cứu phát triển, ứng dụng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy phased array trong công tác lập bản đồ ăn mòn và phát hiện các dạng ăn mòn bên trong đường ống cho ngành công nghiệp dầu khíPhan Công ThànhBCTHĐ số 02/HĐ-ĐT 2013/ĐVPX ngày 12/06/201324 tháng
29Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp kiểm tra không phá hủy công nghệ cao trong kiểm soát chất lượng đường ống vận chuyển dầu khí Đặng Thế TụngBCTHĐ số 03/HĐ-ĐT 2013/ĐVPX ngày 12/06/201324 tháng
30Nghiên cứu chế tạo tổ hợp chất ức chế ăn mòn - chống đóng cặn cho hệ thống thu gom và vận chuyển dầu khíHoàng Linh LanBCTHĐ số 13/HĐ-ĐT.13.13/ĐMCNKK ngày 18/01/201330 tháng
31Corrosion Monitoring System ServicesHoàng Linh LanHoàng Long JOC.HĐ số HL-PRD-13-094 ký ngày 25/09/2013.Từ 25/9/2013 đến 25/12/2013
32Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu thường xuyên đối với mẫu cặn đường ống trong vòng 02 năm cho Block 01&02Phan Công ThànhPC Vietnam Ltd.,HĐ số PCV/PRO/2013/022 ký ngày 29/10/2013 Từ 29/10/2013 đến 29/10/2015
33Coating Evaluation and Modeling Cathodic Protection

Chủ nhiệm: Đặng Thế Tụng
Đặng Thế TụngPVEP POCNo. PVPOC -13-10601Từ 29/10/2013 đến 15/9/2014
34Khảo sát, nghiên cứu hàm lượng H2S tại các giàn khai thác và nén khí của VSP, đánh giá ảnh hưởng của H2S đến con người, môi trường và ăn mòn các trang thiết bị kỹ thuậtNguyễn Thị Lê HiềnVSPHĐ số 0944/13/T-N2/KHI1-TTUDCN.VPI2/1/2014 đến 2/1/2015
35Cung cấp dịch vụ đánh giá ăn mòn bên trong cho mỏ Cá Ngừ Vàng

Hoàng Linh Lan.Hoàng Long -Hoàn Vũ JOCHĐ số HV-PRD-14-060 ngày 06/05/2014.Từ 6/5/2014 đến 15/8/2014
36 Thuê dịch vụ khảo sát đánh giá hiện trạng và cung cấp anode hy sinh cho thiết bị E-1567 ;E-1531 và đường ống nước biển theo đơn hàng số 1121/ĐH-BDSC-TA2-EPhan Công ThànhCông ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình SơnHợp đồng số 709-2014/HĐ/BSR-02-CTAT  ngày 2/7/2014Từ 2/7/2014 đến 10/7/2014
37 Thuê dịch vụ Phân tích ăn mòn / khuyết tật vật liệu theo đơn hàng số 348/ĐH-KTPhan Công ThànhCông ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình SơnHợp đồng số 712-2014/ĐH/BSR-03-CTAT  ngày 3/7/2014Từ 3/7/2014 đến 11/7/2014
38Phân tích mẫu nước tách có chứa Glycol từ đường ống dẫn khí Bạch Hổ- Dinh Cố Đặng Thế TụngVSPHĐ số 0087/14/VNCKH-TTUDCN.VPI
 ký ngày 22/8/2014
Từ 22/8/2014 đến 3/9/2014
39Hợp đồng Giám sát tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất QA/QC monitor of FPU and CALM buoys during the repair process at Dung Quat ShippyardĐặng Thế TụngCông ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật PHATECOHĐ số 176-14/HĐ ngày 30/7/2014Từ 8/2014 đến 5/2015
40Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu coupon cho Thăng Long JOC
Thăng Long JOC9/2014SO No 4114048 ngày 5/9/2014Từ ngày 5/9/2014
41Dịch vụ đánh giá ăn mòn thép trong môi trường H2S
ở điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao
Phan Công ThànhPVPRONgày 15/10/2014Từ ngày 9/10/2014 đến 19/10/2014
42Thuê dịch vụ cung cấp vật tư, lắp đặt hệ thống Anode và thiết kế bổ sung anode phát dòng bảo vệ cho các phân xưởng U11, U15, U18, U40, U51, U52, U57, U60 và U81 theo Đơn hàng số 1192/ĐH-BDSC-EPhan Công ThànhBSRHĐ số 1218-2014/HĐ/BSR-03-CTAT ký ngày 30/12/201430/12/2014 đến 30/7/2015
43Provision of corrosion management plan updateing services for RBDP-A & RBDP-B platforms, Blocks 01 &02, offshore VietnamPhan Công ThànhPetronasPVC/001/1519/1/2015 đến 19/11/2015
44Chế tạo, cung cấp anode vòng xuyến hợp kim Al-Zn-In cho đường ống đầu vào H5 thuộc dự án phát triển mỏ TGT.
Phan Công ThànhCông ty Bọc ống dầu khí Việt NamHĐ số 44/TMĐT/2015/BODK-CGCN ngày 14/02/2015.14/2/2015 đến 1/3/2015
45Kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống cathodic.Phan Công ThànhCông ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà MauHĐ số 84/2015/HĐDV-TM/PVCFC-VDK ký ngày 19/01/2015.04/5/2015 đến 25/12/2015
46Khảo sát, đánh giá hiện trạng ăn mòn nhà máy xơ sợi Đình Vũ.Đặng Thế TụngPVN- PV TexHĐ số 3288/HĐ-DKVN ngày 22/05/2015; QĐ số 1243/QĐ- VDKVN ngày 26/05/201522/5/2015 đến 22/7/2015
47Nghiên cứu, đánh giá ăn mòn thiết bị công nghệ và đường ống vận chuyển khí mỏ Cá Voi Xanh (CVX) (Giai đoạn 1)Lê Thị Phương NhungPVNHĐ 4085/HĐ-DKVN ngày 18/6/2015
 QĐ số 1485/QĐ- VDKVN ngày 12/06/2015
18/6/2015 đến 18/6/2016
48Thuê dịch vụ phân tích nguyên nhân, đánh giá tình trạng ăn mòn và khả năng làm việc của đường ống LPG và Propylene tại Unit 72 theo Đơn hàng số 382/ĐH-KTPhan Công ThànhBSRSố 518-2015/HĐ/BSR06/8/2015 đến 16/8/2015
49Evaluation of the susceptibility for corrosion and cracking of DD-9P completion string material in H2S environmentPhan Công ThànhLam Son JOC Từ 2/10/2015 
50Provision of corrosion coupon analysis for corrosion rate (09 Coupons)

Phan Công ThànhThang Long JOCHĐ số: SO 4115044 ngày 05/11/2015Từ 5/11/2015
51Provision of TGT corrosion evaluation servicesHoàng Linh LanHoàng Long -Hoàn Vũ JOCHĐ số: HL-PRD-15-005 ngày 25/08/2015từ 25/8/2015 đến 31/12/2015
52Thuê dịch vụ sửa chữa 1 giếng anode tại U57 và khảo sát hệ thống bảo vệ Chống ăn mòn cho đáy bồn bể, đường ống nước biển trong nhà máy theo đơn hàng số 342/ĐH-BDSC-E ngày 30/9/2015Phạm Vũ DũngBSR58-2016/HĐ/BSR-01-CTAT 3/2/2016 đến 3/5/2016
53Thuê dịch vụ phân tích nguyên nhân, đánh giá tình trạng ăn mòn, khả năng làm việc, thiết kế và đưa ra khuyến cáo và biện pháp sửa chữa đường ống LPG và Propylene tại Unit 072 theo Đơn hàng số 544/ĐH-KTNguyễn Thị Lê HiềnCông ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn38-2016/HĐ/BSR-01-CTAT  ký ngày 27/1/2016 
54Provision of gas test services for Thai Binh operations, for a period of two (02) years with one (01) year extention option, Blocks 102&106, offshore VietNam, Tender No.: VOM/15/360HNguyễn Thị Lê HiềnPetronas Carigali Overseas SDN. BHD  
55Đánh giá hệ thống bảo vệ Catot trong nhà máy sản xuất Amoni NitratPhạm Vũ DũngMICCO43/2016/TBMICCO-CTAT27/4/2016 đến 27/5/2016
56Evaluation of corrosion inhibitor efficiency for Chim sao oilfieldPhạm Vũ DũngPVPro Theo đợt gửi mẫu
57Hoàn thiện công nghệ sản xuất anode hy sinh kẽm ứng dụng chống ăn mòn cho các công trình, thiết bị trong và ngoài ngành công nghiệp dầu khíPhan Trọng HiếuVPI 23/5/2016 đến 23/5/2017
58Nghiên cứu chế tạo chất phụ trợ điện cực Backfill sử dụng trong phương pháp bảo vệ catot chống ăn mòn cho đường ống và các công trình ngầmNguyễn Văn NhânVPI 08/6/2016-08/10/2016
60Phụ lục bổ sung 01 hợp đồng số 58-2016/H Đ/BSR-01CTAT cho Đơn hàng số 348/ĐH-BDSC-E “Về việc thuê dịch vụ cung cấp vật tư lắp đặt Anode cho phân xưởng U23”Phạm Vũ DũngBSR58-2016/H Đ/BSR-01CTAT 
61Hợp đồng với Biển Đông POC: Provision of Dynamic Simulation and Corrosion Assessment Service for Export Gas Pipeline BD-OPS-2016-102Phạm Vũ DũngBiển đông POC 25/8/2016 đến 25/10/2016
62Thuê dịch vụ kiểm tra phân tích chuyên sâu về tổ chức tế vi vật liệu theo đơn hàng số 063/ĐH-BDSC-INSĐặng Thế TụngBSR