Anode hy sinh

Anode hy sinh được sử dụng hiệu quả để bảo vệ chống ăn mòn cho các thiết bị, công trình biển, chân đế giàn khoan, tàu thuyền, đường ống thu gom, vận chuyển dầu khí... Do cơ chế tự hòa tan, anode hy sinh được sử dụng để lắp đặt cho các công trình mới và bổ sung/thay thế cho các anode hy sinh bị hòa tan/mất mát trong quá trình sử dụng.

Chất lỏng thủy lực - CTAT – HW 525

Chất lỏng thủy lực CTAT – HW 525 được sản xuất trên cơ sở glycol và hệ phụ gia tính năng nhập ngoại đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cho một hệ chất lỏng thuỷ lực gốc nước sử dụng cho các hệ thống điều khiển thuỷ lực trong khai thác dưới biển ở các khu vực địa lý khác nhau.

Chất khử nhũ - CTAT – TL 289

Chất khử nhũ tương CTAT – TL 289 được cấu tạo đặc biệt trên cơ sở của hệ chất hoạt động bề mặt không ion khối lượng phân tử lớn nhằm thúc đẩy quá trình tách nước trong nhũ tương dầu. Chất khử nhũ CTAT – TL 289 được sản xuất bởi Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (CTAT)

Hóa phẩm xử lý mùn khoan nhiễm dầu – VPI – DE

Hệ hóa phẩm xử lý mùn khoan nhiễm dầu (VPI - DE) được thải ra từ các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi trên cơ sở các chất hoạt động bề mặt có khả năng phân hủy sinh học như các dẫn xuất amit, este, … từ dầu mỡ động, thực vật

Chất bôi trơn cho dung dịch khoan - VPI – Lub

Chất bôi trơn VPI-Lub cho dung dịch khoan được sản xuất trên cơ sở dầu hạt cao su và hệ phụ gia tính năng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với chất bôi trơn khi cho vào dung dịch khoan để thi công khoan tìm kiếm thăm dò khai thác tìm kiếm . Chất bôi trơn VPI-Lub được sản xuất bởi Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (CTAT).

Phụ gia cho xăng - VPI – G

Phụ gia đa chức năng VPI – G được tổ hợp từ các phụ gia tính năng chuyên dụng sử dụng cho nhiên liệu etanol sinh học nhằm khắc phục các hạn chế của nhiên liệu pha etanol. Phụ gia VPI – G được chế tạo bởi Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (CTAT)

Chất hoạt động bề mặt

Chất hoạt động bề mặt

Chất ức chế ăn mòn trong môi trường lỏng, khí, dầu

Chất ức chế ăn mòn trong môi trường lỏng, khí, dầu