Dịch vụ Lập kế hoạch kiểm định dựa trên Đánh giá rủi ro (RBI)

RBI là quá trình phát triển kế hoạch kiểm định dựa trên sở đánh giá về nguy cơ hỏng của thiết bị.Theo đó, rủi ro được xác định dựa trên tổ hợp hai yếu tố khả năng hư hỏng (LOF) của hệ thống đường ống, thiết bị và hậu quả của hư hỏng (COF) nếu xảy ra.

Trong quá trình thực hiện đánh giá RBI, chiến lược kiểm định được xây dựng, bao gồm:

Đối tượng: Thiết bị, đường ống … cần được  kiểm định.

Thời điểm: Khoảng thời gian tối ưu cần thực hiện kiểm định.

Phương thức: Sử dụng đúng kỹ thuật nhằm phát hiện hư hỏng thường gặp ở các thiết bị, đường ống.


Các bước cơ bản trong quá trình đánh giá RBI 


Ưu điểm của phương pháp RBI

·   Giảm thiểu thời gian dừng hoạt động nhà máy do gặp các sự cố.

·  Xây dựng hệ thống phân loại rủi ro cho các trang thiết bị, đường ống nhằm    tối ưu hóa thời gian và chi phí và mang lại hiệu quả cao cho công tác kiểm    định;

·  Giãn rộng khoảng thời gian kiểm định thiết bị.

·   Giảm chi phí thực hiện bảo dưỡng thường xuyên.

·   Nâng cao khả năng an toàn của từng thiết bị và toàn hệ thống


Lựa chọn sử dụng dịch vụ RBI

Đánh giá RBI trên cơ sở kết hợp giữa kinh nghiệm thực tế và trình độ chuyên môn cao của các chuyên gia với các công nghệ hiện đại và phần mềm lập kế hoạch kiểm định và bảo trì nhằm đảm bảo cân bằng giữa chi phí kiểm định và mức độ giảm chỉ số rủi ro. 

RBI được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế API 579, API 580 và API 581 và đã chuyển giao các phần mềm RBI thực hiện cho đánh giá định tính, bán định lượng và định lượng được sử dụng rộng rãi cho các nhà máy lọc dầu, hóa dầu, hóa chất qui mô lớn và vừa.


Ma trận phân loại rủi ro


 Các dịch vụ điển hình

  •       Phân loại rủi ro và xác định ngưỡng rủi ro có thể được chấp nhận cho các đường ống, thiết bị … theo các tiêu chuẩn quốc tế.

·         Xác định khoảng thời gian kiểm định tối ưu.

·         Xây dựng chiến lược quản lý ăn mòn trong nhà máy.

·         Xác định tuổi thọ vận hành của các trang thiết bị, đường ống.

·         Đánh giá lại các thống số kỹ thuật và vật liệu sử dụng cho các trang thiết bị, đường ống.

·         Cung cấp phần mềm thực hiện RBI, đào tạo và hỗ trợ thực hiện RBI.

·         Cung cấp chuyên gia có kinh nghiệm và chuyên môn tham gia thực hiện RBI.

 


Áp dụng

  • Công nghiệp dầu khí
  • Công nghiệp sản xuất điện
  • Công nghiệp hóa dầu, hóa chất
  • Đường ống vận chuyển

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 4 3784 3061 (Ext. 2030) - Hotline: 0948.797.456

Email: vpi.ctat.aim@gmail.com

Website: www.pvcorpro.com / www.pvcorpro.com.vn / www.pvcorpro.vn / www.pvAIM.vnwww.pvAIM.com